Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh đề xuất, cần thay đổi định nghĩa về LSCB, để công cụ này phát…

TT – Các ngân hàng (NH) tăng lãi suất huy động USD và lãi suất đang tiến gần đến 5%/năm….